Kliimaservis OÜ on ventilatsiooni-, kliima- ja küttesüsteeme paigaldav ettevõte.

Oleme klientide usaldusväärne partner nii suurte objektide keerukatel töödel, kui ka lihtsate lõikude ja pisiprojektide teostamisel. Meie inimeste üha täienevat kogemuste pagasit täidavad objektid suurtest äri- ja tootmishoonetest kuni väikeste korterite ja saunadeni. Muuhulgas kuuluvad sinna eriotstarbelised ruumid nagu värvikambrid jms.

Meie eesmärgiks on pakkuda mõistliku hinnaga, vajaduselt lähtuvaid ja otstarbekaid lahendusi.

Võtke  meiega ühendust!